Strategia 2015-2020

"Współpraca z III sektorem- standardem zachodniopomorskich samorządów"

W dniu 30.12.2014 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Cedyni odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. tworzenia strategii Gminy Cedynia na lata 2015-2020. Podczas spotkania przeanalizowane zostały uwagi i opinie wniesione podczas konsultacji społecznych. Zestawienie uwag i opinii, przedstawione zostanie w raporcie z przeprowadzonych konsultacji. Ponadto członkowie zespołu zgłosili uwagi do treści strategii, które zostaną naniesione do projektu dokumentu. Moderatorem spotkania był Pan Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej. Kolejne spotkanie grupy roboczej zostało zaplanowane na dzień 27.01.2015 r. godz. 14.00

Działania prowadzone są w ramach projektu „Współpraca z III sektorem standardem zachodniopomorskich samorządów”

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 

Zaproszenie na spotkanie w sprawie strategii

Wszystkich członków zespołu zadaniowego ds. strategii zapraszam na spotkanie zespołu, które odbędzie się w dniu 30.12.2014 r. o godz.14.00 w Urzędzie Miejskim w Cedyni – sala posiedzeń. Podczas spotkania zweryfikowane zostaną uwagi i opinie wniesione do projektu strategii podczas konsultacji społecznych. Moderatorem spotkania będzie Pan Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej.

Działania prowadzone są w ramach projektu „Współpraca z III sektorem standardem zachodniopomorskich samorządów”

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 

Konsultacje projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Cedynia na lata 2015-2020”

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Cedynia do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Cedynia na lata 2015-2020” poprzez złożenie opinii i uwag na formularzu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy, w punkcie konsultacyjnym oraz u sołtysów. Konsultacje będą trwały od 12 grudnia 2014 r. do 29 grudnia 2014r.

Projekt dokumentu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cedynia.pl), na stronie internetowej Gminy (www.cedynia.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni.

W terminie od 12 grudnia 2014r. do 29 grudnia 2014r. uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny (pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w Cedyni, w godzinach jego pracy), w którym mieszkańcy Gminy Cedynia będą mogli przedstawić swoje opinie, uwagi i propozycje  na przygotowanych formularzach lub zgłaszać je osobie prowadzącej konsultacje i obsługującej punkt konsultacyjny.

Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w wersji papierowej w punkcie konsultacyjnym albo podczas spotkań otwartych dla mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2014 r.

Spotkania otwarte dla mieszkańców odbędą się w następujących miejscach i terminach:

- Cedynia (22.12.2014 r., godz. 14.00, Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni),

- Stara Rudnica (22.12.2014 r., godz. 16.00, świetlica wiejska)

- Piasek (22.12.2014 r., godz. 18.00, świetlica wiejska).  

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przedstawione w raporcie, który będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

Konsultacje projektu „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Cedynia na lata 2015-2020”

"Współpraca z III sektorem- standardem zachodniopomorskich samorządów"

W dniu 08.10.2014 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w Cedyni odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. tworzenia strategii Gminy Cedynia na lata 2015-2020. Podczas spotkania wprowadzone zostały zmiany do treści dokumentu oraz ustalono harmonogram dalszych działań. Przygotowany został projekt zarządzenia w sprawie konsultacji społecznych strategii. Moderatorem spotkania był Pan Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej.

Działania prowadzone są w ramach projektu „Współpraca z III sektorem standardem zachodniopomorskich samorządów”

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 

"Współpraca z III sektorem- standardem zachodniopomorskich samorządów"

W dniu 05.09.2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Cedyni, odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. tworzenia strategii Gminy Cedynia na lata 2015-2020. Podczas spotkania przedstawiony został projekt prawie gotowej strategii, która zostanie poddana konsultacjom społecznym. Tym razem zespół zastanawiał się nad sformułowaniem dodatkowych zadań, dzięki którym realizowane byłyby cele postawione w projekcie strategii. Strategię uzupełniono o opis zadań w ramach poszczególnych celów, monitoring, źródła finansowania i sposób wdrażania. Moderatorem spotkania był Pan Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej.

Kolejne spotkanie grupy roboczej planowane jest na dzień 08.10.2014 r. o godz. 13.30 również w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Czytaj więcej: "Współpraca z III sektorem- standardem...

"Współpraca z III sektorem- standardem zachodniopomorskich samorządów"

W dniu 20.08.2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Cedyni, odbyło się kolejne  posiedzenie grupy roboczej ds. tworzenia strategii Gminy Cedynia na lata 2015-2020. W trakcie spotkania naniesione zostały kolejne zmiany – dodatkowe elementy – w diagnozie obrazującej sytuację Gminy w okresie trzech ostatnich lat 2011, 2012, 2013. Zespół kontynuował prace nad określeniem celów głównych oraz szczegółowych rozwoju Gminy Cedynia. Ponadto podjęte zostały próby określenia zadań, które miałyby być realizowane w najbliższych 5 latach. Moderatorem spotkania był Pan Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej.

Kolejne spotkanie grupy roboczej planowane jest na dzień 05.09.2014 r. o godz. 10.00 również w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Czytaj więcej: "Współpraca z III sektorem- standardem...

,,Współpraca z III sektorem- standardem zachodniopomorskich samorządów”

W dniu 07.08.2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Cedyni, odbyło się kolejne, już siódme  posiedzenie grupy roboczej ds. tworzenia strategii Gminy Cedynia na lata 2015-2020. W trakcie spotkania przedstawione zostały poprawione (uzupełniona o elementy zgłoszone na poprzednim spotkaniu grupy roboczej) dane obrazujące sytuację Gminy w okresie trzech ostatnich lat 2011, 2012, 2013. Ponownie przeanalizowane zostały słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia Gminy Cedynia, gdzie zostały dokonane drobne zmiany. Zespół rozpoczął prace nad zdefiniowaniem misji oraz celów głównych rozwoju Gminy Cedynia. Moderatorem spotkania był Pan Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej.

Kolejne spotkanie grupy roboczej planowane jest na dzień 20.08.2014 r. o godz. 10.00 również w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Czytaj więcej: ,,Współpraca z III sektorem- standardem...

"Współpraca z III sektorem - standardem zachodniopomorskich samorządów"

W dniu 29.07.2014 r. już tradycyjnie o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w Cedyni, odbyło się kolejne  posiedzenie grupy roboczej ds. tworzenia strategii Gminy Cedynia na lata 2015-2020. W trakcie spotkania przedstawione zostały poprawione (uzupełniona o elementy zgłoszone na poprzednich spotkaniach przez grupę roboczą) dane obrazujące sytuację Gminy w okresie trzech ostatnich lat 2011, 2012, 2013. Podczas spotkania wskazane zostały również nowe pomysły, celem ujęcia ich w diagnozie Gminy. Dodatkowym tematem poruszonym w tym dniu była również treść uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Cedynia z NGO na rok 2015. Moderatorem spotkania był Pan Łukasz Cieśliński z Pracowni Pozarządowej, który na spotkanie przyjechała z Panem Piotrem Huzarem – koordynatorem projektu.

Kolejne spotkanie grupy roboczej planowane jest na dzień 07.08.2014 r. o godz. 10.00 również w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. 

Czytaj więcej: "Współpraca z III sektorem - standardem...

Dodatkowe informacje