Lokalny Indeks Jakości Współpracy

Lokalny Indeks Jakości Współpracy- przedstawienie raportu dotyczącego jakości współpracy organizacji pozarządowych

Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Cedynia, radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Cedyni i jednostek organizacyjnych na spotkanie poświęcone przedstawieniu raportu stanu jakości współpracy z NGOs w samorządzie.

Raport jest efektem wcześniejszej dyskusji w sprawie jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, jak również przeprowadzonego w dniach od 01 do 30 kwietnia 2015 r. w Gminie Cedynia badania jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, w którym zastosowano narzędzie w postaci kwestionariusza ankietowego.

Ocena współpracy została przeprowadzona w kontekście trzech najważniejszych aspektów (płaszczyzn), czyli:
1. Współpracy organizacji jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych;
2. Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych;
3. Infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do rozwoju aktywności społecznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 18 maja 2015 r., o godz. 12:00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Cedyni (Plac Wolności 1). Planowany czas trwania spotkania: około 2 godzin.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu pn. „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, opracowany w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu jakości współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi

Gmina Cedynia uczestniczy w projekcie „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów" realizowanym przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz  Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości współpracy samorządu (JST) z organizacjami pozarządowymi (NGO). Jednym z działań w projekcie jest Lokalny Indeks Jakości Współpracy, mający określić jakość współpracy administracji publicznej oraz NGO w Gminie Cedynia.

Na potrzeby badania jakości współpracy sporządzona została krótka ankieta badająca opinię na temat współpracy międzysektorowej przez:

Czytaj więcej: Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu...

Lokalny Indeks Jakości Współpracy – przedstawienie raportu dotyczącego jakości współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi

W dniu 4 czerwca 2014 r., o godz. 13:30  w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Cedyni (Plac Wolności 1) odbyło się drugie spotkanie w sprawie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. Moderatorem spotkania była Pani Magdalena Pieczyńska z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas spotkania przedstawiona została wersja robocza  raportu stanu jakości współpracy z NGOs w samorządzie.

Raport ten jest efektem wcześniejszej dyskusji w sprawie jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, jak również przeprowadzonego w dniach od 5 do 23 maja 2014 r. w Gminie Cedynia badania jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, w którym zastosowano narzędzie w postaci kwestionariusza ankietowego.

Czytaj więcej: Lokalny Indeks Jakości Współpracy –...

Lokalny Indeks Jakości Współpracy – przedstawienie raportu dotyczącego jakości współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Cedynia oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Cedyni i jednostek organizacyjnych na spotkanie poświęcone przedstawieniu raportu stanu jakości współpracy z NGOs w samorządzie.

Raport jest efektem wcześniejszej dyskusji w sprawie jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, jak również przeprowadzonego w dniach od 5 do 23 maja 2014 r. w Gminie Cedynia badanie jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, w którym zastosowano narzędzie w postaci kwestionariusza ankietowego.

Czytaj więcej: Lokalny Indeks Jakości Współpracy –...

Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu jakości współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi

Gmina Cedynia uczestniczy w projekcie „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów" realizowanym przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz  Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości współpracy samorządu (JST) z organizacjami pozarządowymi (NGO). Jednym z działań w projekcie jest Lokalny Indeks Jakości Współpracy, mający określić jakość współpracy administracji publicznej oraz NGO w Gminie Cedynia.

Na potrzeby badania jakości współpracy sporządzona została krótka ankieta badająca Państwa opinię na ten temat. Badanie będzie prowadzane w dniach od 5 do 23 maja 2014 r.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w ankiecie, która zajmie Państwu około 5-10 minut.

Czytaj więcej: Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu...

Dokonano wstępnej analizy jakości współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi

W dniu 23 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Cedyni odbyło się spotkanie grupy dyskusyjnej poświęcone dokonaniu wstępnej analizy jakości współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi.

W spotkaniu udział wziął Burmistrz Cedyni Pana Adam Zarzycki, radna Rady Miejskiej w Cedyni, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Cedyni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Wstępna ocena została dokonana po raz pierwszy w oparciu o „Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi” (Lokalny Indeks Jakości Współpracy), powstały w ramach projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Dokonano wstępnej analizy jakości współpracy...

"Współpraca z III sektorem- standardem zachodniopomorskich samorządów"

Gmina Cedynia przystąpiła do projektu pn. ,,Współpraca z III sektorem - standardem zachodniopomorskich samorządów”. Realizatorem projektu jest Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z partnerem Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawy jakości mechanizmów administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim. Wszystkie działania w ramach projektu zostaną przeprowadzone w oparciu o „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” wypracowany przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej: "Współpraca z III sektorem- standardem...

Dodatkowe informacje